Od 1. června 2020 začnou v areálu Fakultní nemocnice Olomouc platit nová pravidla týkající se vjezdového a parkovacího systému. Jejich cílem je optimalizovat pohyb a parkování automobilů v areálu tak, aby pacienti coby priorita našeho zájmu měli k dispozici volná místa v blízkosti klinik. Nový systém přináší tyto změny:

  • Zaměstnancům s dlouhodobými vjezdovými kartami jsou vyhrazeny parkovací zóny ve čtyřech lokalitách. Jedná se o centrální parkoviště nad budovou D (P1),  krytá stání u urgentního příjmu (PA), parkoviště pod Dětskou klinikou (P2) a prostory tzv. „za komínem“, resp. „pod topoly“ (P5). Zónové parkování bude platit pouze v exponovaných časech, konkrétně se jedná o pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin. Mimo tyto časy, o víkendech a ve dnech pracovního klidu mohou zaměstnanci parkovat kdekoliv v areálu. V případě, že je zóna určená zaměstnanci k parkování obsazená, lze zaparkovat bez ohledu na čas kdekoliv.
  • K 1. 6. 2020 dojde k vydání dalších parkovacích karet. 
  • Opětovně budou zavedeny zvláštní vjezdové karty (pro zájemce). Platí však omezení vjezdu do areálu jedním vozem v jednom čase.
  • K rozšíření parkovacích ploch dojde na podzim letošního roku, a to u FZV (P3) a v bývalém areálu Balus (P4). 

Zkušební provoz v novém režimu platí od 1. 6. 2020, ostrý provoz od 1. 9. 2020. Všechny potřebné informace naleznete na tomto webu.

Informace na tomto webu budeme průběžně doplňovat a aktualizovat.