Kde můžu zaparkovat?

Držitelé vjezdových karet mají přiřazenou parkovací zónu. Při jejich rozdělení se snažíme co nejlépe zohlednit místo výkonu práce, v průběhu zkušebního období lze provádět změny v individuálním nastavení. O přidělení parkovací zóny obdrží (nebo už obdržel) každý zaměstnanec - držitel karty - informaci na svůj pracovní email z adresy pokladna@fnol.cz

Legenda

  • P1 = Centrální parkoviště
  • P2 = parkoviště pod Dětskou klinikou
  • P3 = parkoviště Hněvotínská 2 
  • P4 = parkoviště Balus
  • P5 = parkoviště "u komína" (výhradně pro zaměstnance)
  • PA = krytá stání u Oddělení urgentního příjmu
  • P0 = parkovací plochy v areálu FN Olomouc