Jak systém funguje?

Nový vjezdový systém monitoruje pohyb vozidel v areálu a jeho cílem je optimalizovat parkování automobilů v areálu tak, aby měli pacienti k dispozici více míst v blízkosti zdravotnických pracovišť. Jako zaměstnanec mohu vjet do areálu na ID kartu, samostatnou vjezdovou kartu (o její vydání musím požádat) nebo na registrovanou SPZ. Pro všechny tyto formy však platí, že se vztahují výhradně na vozidlo, s nímž držitel karty vjede do areálu. Další vjezd je možný až po výjezdu tohoto vozidla z areálu nemocnice. 

Časté dotazy

  • Jsem povinen parkovat ve vyhrazené zóně mně určené, a to na parkovišti PA (stání pod Oddělením urgentního příjmu), P1 (centrální parkoviště), P2 (pod Dětskou klinikou, ulice Vojanova), P3 (parkoviště Hněvotínská 2, u parkovacího automatu), P4 (parkoviště Balus) nebo P5 (za komínem, resp. pod topoly) - MAPA PARKOVIŠŤ.
  • O aktuálně volném počtu parkovacích míst pro zaměstnance mé zóně mne informují tabule na vjezdech do areálu.
  • Pokud bude obsazena zóna, v níž mám parkovat, mohu zaparkovat i jinde v areálu.
  • V případě, že zaparkuji jinde než ve své parkovací zóně, ačkoliv je v ní volno, bude mi účtováno standardní parkovné dle platného ceníku. Tato částka mi bude stržena ze mzdy, ovšem až v ostrém provozu, tedy od 1. 9. 2020. O porušení pravidel budu informován na pracovní email. Výjezd mi však bude vždy umožněn.
  • Výjimky: Zónové parkování platí pouze v exponovaných časech. V pracovních dnech v časech od 15:00 – 8:00 a ve dnech pracovního volna (víkendy, státní svátky) mohu parkovat kdekoliv v areálu bez omezení.

Jak postupovat?

  • Vjezdovou kartu používám jako dosud nebo vjíždím na SPZ. Doplnit či změnit SPZ lze prostřednictvím registračního formuláře.
  • Při vjezdu do areálu snímá čtecí zařízení číslo SPZ, závora se tak zvedne i bez přiložení karty. Vjet do areálu a vyjet z něj však může pouze jedno a totéž auto. Vjezdovou kartu tedy nelze sdílet. Systém hlídá „pohyb“ vjezdové karty, resp. ID karty. Na jednu kartu lze při jedné návštěvě 1x vjet a 1x vyjet.
  • V případě potíží při čtení SPZ lze kontaktovat pokladnu. Upozorňujeme, že nelze mít na dvě různé vjezdové karty nahlášenou totožnou SPZ (např. v případě manželů, kteří jsou oba držitelé vjezdové karty a používají jedno vozidlo).
  • V okamžiku projetí závorou do areálu nemocnice mi začíná běžet lhůta 30 minut, během níž je nutné zaparkovat v zóně, která mi byla přiřazena. V případě překročení této lhůty se počítá standardní parkovné dle platného ceníku.

Parkují kdekoliv v areálu, nemají vyhrazené konkrétní místo u kliniky. Každá klinika/pracoviště má dle své velikosti přiřazený určitý počet oprávnění. O přidělení těchto oprávnění rozhoduje vedení daného pracoviště. 

Vedení nemocnice a vedení kliniky/pracoviště (přednosta, primář, vrchní sestra) – parkují bez omezení, mají vyhrazené místo označeno jako „VYHRAZENO PRO VEDENÍ KLINIKY...“.