Pacient, návštěva ve FN Olomouc

Vážení pacienti a návštěvníci Fakultní nemocnice Olomouc,

usilujeme neustále o zkvalitňování našich služeb, proto jsme přistoupili i ke změnám v pravidlech vjezdu do areálu nemocnice a v systému parkování. Velice dobře si uvědomujeme, že parkování v areálu není vždy jednoduché.

Vjezdem do areálu FN Olomouc (převzetím vjezdové karty) souhlasíte s pravidly nastavenými fakultní nemocnicí, které jste povinen respektovat, například zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, dodržování dopravního značení atd. Důrazně také žádáme o dodržování čistoty a pořádku v areálu FN Olomouc, zejména v souvislosti s odhazováním lístků vjezdového systému.

Ke změně dochází především ve způsobu úhrady parkovného. K PLATBĚ VYUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ PARKOVACÍ AUTOMATY. Jejich umístění je patrné z orientačního plánu nemocnice ZDE. Ve výjimečných případech (např. exponovaný provoz, nefunkční platební automat, zdravotně postižený pacient) bude pro platební operace přítomna obsluha, a to zejména pro zrychlení provozu na výjezdu z areálu.

Jak máte konkrétně postupovat a co všechno je dobré vědět?

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2020. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.